دسته‌ها
خرید

خرید دستبند سوريه: آماده همكاري باكميته حقيقت‌ياب هستيم

وزير امور خارجه سوريه اتهامات مطرح شده عليه اين كشور مبني بر استفاده از سلاح شيميايي را كذب محض دانست و تاكيد كرد: دمشق آماده همكاري با كميته بين المللي حقيقت ياب است.به گزارش ايرنا، وليد المعلم در گفت و گو زنده تلويزيوني كه از شبكه هاي مختلف از جمله شبكه خبر پخش شد، تاكيد كرد: جنگي كه در سوريه به راه افتاده است براي تامين منافع رژيم صهيونيستي است.وي همچنين هدف اصلي تروريست ها در ارتكاب جنايت اخير در سوريه را پاسخ به دستاوردهاي ارتش اين كشور دانست.** به سوريه حمله شود، دفاع مي كنيموليد معلم در پاسخ به سوالي منبي بر اين كه درصورت حمله نظامي احتمالي به سوريه، واكنش دمشق چه خواهد بود؟، گفت: بحث حمله نظام را نفي مي كنم البته مسايلي كه در اين زمينه مطرح مي شود بخشي از جنگ رواني عليه سوريه است.وي افزود: اگر چنين حمله اي رخ دهد، ما هم گزينه هايي داريم كه از جمله يا بايد تسليم شويم و يا آن كه با استفاده از تجهيزاتي كه داريم از خود دفاع كنيم و يقينا دمشق گزينه دوم را برمي گزيند.وزير امور خارجه سوريه درخصوص مواضع آمريكا درباره كنفرانس ژنو نيز گفت: واشنگتن مخالف برگزاري اين كنفرانس و حل مسئله سوريه از طريق سياسي است.وليد معلم درباره روابط سوريه با جمهوري اسلامي ايران هم تاكيد كرد: روابط ما با تهران همواره روابطي نزديك بوده است و در زمينه هاي گوناگون با ايران مشغول رايزني هستيم.اين مقام عالي سوريه درباره روابط دمشق – مسكو نيز اين روابط را ممتاز و مستحكم توصيف كرد و گفت: هيچ غبار و ترديدي در روابط دمشق – مسكو نيست و روابط دو طرف در همه حوزه ها در اوج قرار دارد.معلم افزود: روسيه و چين براي نخستين بار در شوراي امنيت دو يا سه قطعنامه عليه سوريه را وتو كردند و اين نشانه حمايت آنها از دمشق است.**استفاده سوريه از سلاح هاي كشتار جمعي كذب محض استوزير امور خارجه سوريه در ادامه تاكيد كرد كه خبرهاي مربوط به استفاده دولت سوريه از سلاح هاي كشتار جمعي كذب و اتهام است.معلم افزود: از جمله اهداف اين نشست خبري اين است كه مي خواهم افكار عمومي جهان به ويژه افكار عمومي مردم آمريكا را روشن كنم، بدانيد مسايلي كه در مورد استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي در سوريه مطرح شده باطل و اتهامات كذبي است.وي اظهار داشت: سوريه كاملا آزادانه و با همكاري كامل در خدمت كميته حقيقت ياب هستيم.وزير امور خارجه سوريه با اشاره به اين كه در دو روز گذشته برخي مسوولان تركيه هم اظهارنظرهايي داشته اند، گفت: بايد بگويم كه ملت تركيه، دوست و برادر ما بوده و خواهد بود اما اين اظهارات از نظر ما پذيرفته نيست.معلم تصريح كرد: اگر تركيه به دنبال موازنه قدرت در منطقه است، به دليل مسايلي كه در مصر از دست داده، اشتباه مي كند.وزير خارجه سوريه ادامه داد: اما در خصوص اظهاراتي كه صهيونيست ها نيز مطرح كرده اند بايد بگويم كه آمريكايي ها و صهيونيست ها همواره با يكديگر همپيمان بوده و در تمام تصميم هايي كه در منطقه اتخاذ كرده اند با هم هماهنگ بوده اند.معلم اضافه كرد: چند دقيقه قبل هم سخنگوي دولت اردن اعلام كرد كه خاك اين كشور عليه سوريه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت كه اين يك مساله مثبت و سازنده و به نفع ملت اردن خواهد بود.وي با بيان اين كه حدود دو سال و نيم از تحولات سوريه مي گذرد، يادآور شد: ما طي اين مدت بلاها، مسايل و رنج هاي بسيار را متحمل شديم با اين حال هيچ برخورد منفي عليه اردن نداشتيم چرا كه اردن را كشور همسايه و برادر خود مي دانيم.وزير خارجه سوريه با بيان اين كه حتي اردن اعلام كرد كه مي خواهد موشك هاي پاتريوت را در خاك خود مستقر كند، اظهارداشت: ما به اين مساله نيز واكنشي نشان نداديم چرا كه از نظر ما تهديدي متوجه اردن نيست كه بخواهند با اين بهانه موشك هاي پاتريوت را در خاك خودشان مستقر كنند.معلم ادامه داد: اردن مانور و رزمايش هايي را برگزار مي كرد، ما به آنها نيز پاسخي نداديم.وي گفت: به برادران اردني مي گويم كه اجازه ندهيد عده اي با اقدامات تحريك آميز روابط برادرانه ميان اردن و سوريه را از بين ببرند زيرا منافع ما به يكديگر پيوند خورده و امنيت اردن امنيت سوريه است و بالعكس.** سوريه كشوري مستقل باقي مي ماندوزير امورخارجه سوريه با بيان اين كه زندگي در سوريه جريان دارد و پيوند مردم و دولت بايد حفظ شود، گفت: سوريه همچنان كشوري مستقل و يكپارچه خواهد ماند.معلم افزود: سوريه در برابر حمله نظامي به اين كشور از همه توان براي مقابله استفاده مي كند و حاميان تروريست ها بايد مسووليت استفاده از سلاح شيميايي را بپذيرند.وي با تاكيد بر اين كه غرب در برابر استفاده تروريست ها از سلاح شيميايي در خان العسل سكوت كرد، اظهارداشت: اتهامات مطرح شده عليه اين كشور مبني بر استفاده از سلاح شيميايي، كذب محض است.معلم ادامه داد: كساني كه اين هياهوي رسانه اي را عليه سوريه با متهم كردن ارتش اين كشور به استفاده از سلاح شيميايي به راه انداخته اند بايد بدانند اين هياهو هيچ فايده اي ندارد و استفاده از بهانه سلاح شيميايي براي تجاوز به سوريه به سود اين طرف ها نيست.وزير امورخارجه سوريه در پاسخ به سوالي مبني بر تامين امنيت كميته حقيقت ياب در اين كشور گفت: سوريه امنيت كميته حقيقت ياب را تامين مي كند اما اشرافي بر آن ندارد.معلم با بيان اين كه تحولات سوريه و عراق با هدف ضربه زدن به محور مقاومت است، تصريح كرد: سوريه آماده دفاع در برابر حمله احتمالي غرب است.وي افزود: برخي ها فكر مي كنند با حمله خارجي مي توانند در سوريه به اصطلاح توازن قدرت ميان ارتش سوريه و مخالفان ايجاد كنند كه آرزوي واهي است و تاكنون تلاش قدرت هاي بزرگ براي ضربه زدن به مقاومت ملت سوريه تاثيري نداشته است.وي اظهارداشت: حمله احتمالي نظامي در سوريه در جهت منافع رژيم صهيونيستي و القائده خواهد بود.