دسته‌ها
خرید

خرید دستبند ساماندهی علمی حقوق و دستمزد کارگران

وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی تاکید کرد: نظام حقوق و دستمزد کارگران باید بر اساس اصول علمی و اقتصادی ساماندهی شود و طوری نباشدکه حقوق و دستمزد بیشتر شود و از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم ، قدرت خرید کاهش یابد.به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ آقای ربیعی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با تبریک هفته دولت تصریح کرد : سه جانبه گرایی «‌کار گر ، ‌کارفرما و دولت» را مد نظر داریم تا تحول مثبتی در وضع حقوق و معیشت کارگران ایجاد شود.وی سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی  را 5 درصد اعلام کرد و گفت: باید در برنامه پنجم به سهم 25 درصد برسیم و زیرساخت های آن نیز فراهم شود ، به فرهنگ سازی نیاز داریم  تا رقابت منفی میان بخش های خصوصی ، تعاون دولتی ایجاد نشود.وزیر تعاون گفت :‌ توسعه تعاون روستایی و توانمند سازی تعاونی های موجود ضروری است.ربیعی ، توسعه مشاغل خانگی با محوریت بانوان را نیز مهم دانست و گفت : تسهیلاتی در این حوزه در بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون پیش بینی خواهد شد.وی هزینه سرانه ایجاد اشتغال در مشاغل خانگی را اندک دانست و گفت : ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی و حذف همپوشانی دفترچه های بیمه نیز مد نظر است.