دسته‌ها
خرید

خرید دستبند بررسی طرح کاهش آلودگی هوای کشور

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: طرح الزام دولت به حمایت از استانهایی که مورد هجوم پدیده های ریزگرد قرار دارند بررسی شد.حسین نیاز آذری در گفت و گو با خبر نگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز این کمیسیون کارگروه منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص طرح کاهش آلودگی هوای کشور گزارشی ارائه کرد که همچنان این طرح نیز در کمیسیون در حال بررسی است.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: همچنین این کارگروه گزارشی نیز از طرح الزام دولت به حمایت از استانهایی که مورد هجوم پدیده های ریزگرد قرار دارند ارائه داد که این طرح هم در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در حال بررسی است