دسته‌ها
خرید

خرید دستبند سخنی با دکتر سید حسین نصر

در ماهنامه مهرنامه شماره 30 مصاحبه ای با آقای دکتر سید حسین نصر شده است که در آن مطلبی از قول ایشان در ارتباط با استاد شهید آیت الله مطهری آمده است که نیاز به توضیح دارد. ایشان در ارتباط با پذیرش ریاست دفتر ملکه فرح دیبا می گویند:” تنی چند از آقایان علمای بنام آن زمان در مورد پذیرفتن این نوع مشاغل به من اصرار می کردند. اسم آنها را نمی خواهم ببرم و فقط یکی را نام می برم که آن هم مرحوم مطهری است.”نمی خواهم نسبت دروغگویی به آقای دکتر نصر که فرد محترمی هستند بدهم، ولی این سخن با آنچه اینجانب از پدرم در این موضوع شنیده ام سازگار نیست و لاجرم یکی از این دو باید خلاف واقع باشد. از جمله زمانی که استاد مطهری عکس آقای دکتر نصر را در حال تعظیم در مقابل فرح در صفحه اول روزنامه کیهان دیدند جمله ای در نکوهش ایشان گفتند که قابل نقل نیست. یا در جای دیگر فرمودند:”دکتر نصر تحت فشار همسرش که دائم به او می گفت تو از اقران خود عقب ماندی، این پست را پذیرفت.”بهتر است آقای دکتر نصر به جای این تمسکها، کار خود را مثلا با اصل”استفاده از پایگاه دشمن به نفع اسلام” توجیه کنند که در زمان ائمه علیهم السلام نیز مصداق داشته است و یا همان طور که در این مصاحبه فرموده اند، همین را بگویند که”من اشتباه کردم” و این امر چیزی از منزلت علمی و خدمات ایشان به فرهنگ و معارف اسلامی نمی کاهد.6/6/92علی مطهری