دسته‌ها
خرید

خرید دستبند تکذیب درخواست هاشمي براي ایجاد مدرسه علميه

مدير حوزه هاي علميه كشور گفت: آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني تاكنون درخواستي براي تاسيس مدرسه علميه ارائه نكرده است.آيت الله سيدهاشم حسيني بوشهري روز دوشنبه در پاسخ به اين سوال ايرنا كه اخيرا برخي از فعالان سياسي موضوع تاسيس مدرسه علميه از سوي آيت الله هاشمي رفسنجاني را مطرح كرده اند، افزود: تاكنون چيزي در اين باره نشنيده ام.به گفته وي، آيت الله هاشمي رفسنجاني بعنوان يك فرد مي تواند درخواست خود را براي تاسيس مدرسه علميه ارائه بدهد و طبق روال موجود در حوزه، اين درخواست نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.به گزارش ايرنا، پيش از اين برخي از فعالان سياسي و رسانه اي موضوع تاسيس مدرسه علميه توسط آيت الله هاشمي رفسنجاني را مطرح كرده اند.