دسته‌ها
خرید

خرید دستبند موافقت کفاشیان با استعفای عزیزی خادم

رئیس فدراسیون فوتبال با استعفای عزیزی خادم از سمت ریاست بر شورای راهبردی فدراسیون فوتبال موافقت کرد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان ضمن تشکر از زحمات شهاب الدین عزیزی خادم، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در مدتی که عهده دار سمت ریاست شورای راهبردی فدراسیون فوتبال بوده است، با استعفای وی از این شورا موافقت کرد.