دسته‌ها
خرید

خرید دستبند غيبت کي‌روش در جلسه با تاج

جلسه مربيان تيم ملي با سرپرست سازمان ليگ بدون حضور کارلوس کي‌روش آغاز شد.جلسه مربيان تيم ملي فوتبال ايران و مهدي تاج، رييس سازمان ليگ صبح امروز (دوشنبه) در محل سازمان ليگ آغاز شد، اما کارلوس کي‌روش به اين جلسه نيامد.به گزارش ايسنا ، اميد نمازي به همراه آنتوني سيموئز، دستياران کي‌روش به ديدار تاج آمدند و نمازي در پاسخ به اين که چرا کي‌روش در جلسه حضور ندارد به خبرنگاران گفت: او کمي مريض است و به همين دليل به اين جلسه نيامد.