دسته‌ها
خرید

خرید دستبند خودکفایی گوشت با افزایش ۱۰درصدی وزن لاشه

علی ایرانپور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت،درواکنش
به این مطلب که با توجه به اینکه قیمت گوشت درداخل با کشورهای همسایه تفاوت
چشمگیری دارد به همین جهت دامدارن به قاچاق دام زنده ازمرزها می
پردازند،گفت: با توجه به اینکه سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور حدود یک
میلیون و 200 هزار تن است، میزان تولید سالیانه این ماده پروتئینی  حدود
900 تا 950 هزار تن برآورد شده که ازاین میزان حداقل 250 هزار تن کسری
محاسبه شده است که وزارت صنعت و معدن وتجارت دولت دهم برای جبران این کسری
بالغ بر 70 درصد به واردات گوشت قرمز از کشورهایی چون برزیل پرداخت.

ظرفیت تولید گوشت قرمزمطلوب است

نماینده مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه کشوردرتولید
گوشت قرمز ازظرفیت بسیارمطلوبی برخوردار است، تصریح کرد: مسئولان دولتی نیز
می توانند با برنامه ریزی دقیق و کوتاه مدت کشوررا در تولید گوشت قرمزبه
خود کفایی کامل برسانند به طوری که هیچ گونه واردات گوشتی به کشورصورت
نگیرد.

این نماینده مردم درمجلس نهم، تکمیل ظرفیت خالی دامداری ها را یکی از
راهکارهای مؤثر در خودکفایی تولید گوشت قرمز دانست و اظهار داشت:متأسفانه
در حال حاضر حدود 30 درصد از ظرفیت دامداری ها خالی و غیر فعال است که به
طور حتم اگر برنامه ریزی صحیحی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد منجر
به خودکفایی در تولید گوشت قرمز می شود.

قطع وابستگی به واردات درگرو افزایش 10 درصدی وزن لاشه ها

ایرانپور،با تأکید بر اینکه افزایش 10 درصدی وزن لاشه ها موجب خودکفایی
تولید گوشت قرمز می شود، افزود: اگر 10 درصد از وزن لاشه ها را افزایش دهیم
منجربه قطع وابستگی کشوربه واردات گوشت قرمزمی شود.

نرخ گوشت در ترکیه 2 برابر نرخ گوشت ایران است

وی، با اشاره به یکی از راه کارهایی که منجر به خودکفایی کشوردرتولید گوشت
قرمزنیزمی شود، تصریح کرد: متأسفانه به علت افزایش ناگهانی قیمت ارز و
دلار درسال گذشته قیمت گوشت بین داخل و خارج از کشور افزایش شدید قیمتی
پیدا کرد به طوری که قیمت گوشت درکشور ترکیه نیز 2 برابر قیمت گوشت به فروش
رسیده درداخل شد.

نماینده مردم مبارکه درمجلس، ادامه داد: قاچاقچیان و دلالان نیز ازاین
تفاوت چشمگیر قیمتی نیز سوء استفاده کرده وبه قاچاق دام زنده ازمرزهای کشور
پرداختند و از این راه توانستند درآمد و سود خوبی نیزکسب کنند.

واردات 70 درصدی گوشت قرمز ازبرزیل

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تأکید بر اینکه متأسفانه ضعف مدیریتی
درکشورحاکم است، تصریح کرد: متأسفانه نظام منطقی درخصوص میزان تولید و
واردات کشور وجود ندارد به طوری که از طرفی شاهد قاچاق دام زنده از مرزها
هستیم و از طرف دیگر به علت کمبود دام و گوشت قرمز مجبور به واردات این
محصول آن هم با هزینه های بسیار زیاد از کشورهایی چون برزیل شده ایم.

کنترل مرزها در جهت جلو گیری از قاچاق دام زنده

ایرانپور، درتشریح راهکاری درجهت جلوگیری از قاچاق دام زنده از مرزهای
غربی و شمال غربی کشور، اظهار داشت: به طورحتم مسئولان دولتی با کنترل
مرزها نیز می تواند ازخروج دام زنده نیز جلو گیری کنند که این مهم نیز موجب
می شود که به تولید گوشت قرمز و خوکفایی حاصل از آن توجه بیش تری صورت
گیرد.

وی، ادامه داد: علاوه بر جلوگیری از قاچاق دام زنده باید برنامه های
خودکفایی تولید گوشت قرمز از جمله افزایش 10 درصدی وزن لاشه ها و نیز تکمیل
30 درصدی ظرفیت خالی دامداریها درجهت تأمین گوشت قرمز به طور جامع نیز
صورت گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس، باتأکید براینکه با توجه به
تحریم ها  تأمین امنیت غذایی کشورباید در اولویت اصلی برنامه وزارت جهاد
کشاورزی قرارگیرد، گفت: دولت یازدهم باید اهتمام جدی دربحث خود کفایی تولید
گوشت قرمزدر کشورداشته باشد تا ازکمبود وافزایش قیمت گوشت درماه های آینده
نیز جلوگیری شود.